Siirtosääntö on voimassa

SIIRTOSÄÄNTÖ


“Pelaajan pallon ollessa väylällä tai raffissa (ei metsässä) osalla,  voi pelaaja vapautua ilman rangaistusta yhden kerran asettamalla alkuperäisen tai muun pallon seuraavanlaiselle vapautumisalueelle:
Vertailupiste:  Alkuperäisen pallon paikka.
Vertailupisteestä mitattu vapautumisalueen koko: 
Tuloskortin päähän vertailupisteestä, mutta seuraavin rajoituksin:
Vapautumisalueen sijainninrajoitukset
» Ei saa olla lähempänä reikää kuin vertailupiste, ja
» Täytyy olla väylällä tai raffissa (ei metsässä)

Toimiessaan tämän paikallissäännön mukaisesti pelaajan on valittava paikka, johon hän asettaa pallonsa ja toimittava pallon takaisin asettamisessa Säännöissä 14 .2b(2) ja 14 .2e olevien toimintatapojen mukaisesti .

HIEKKAESTEET
“Pelaajan pallon ollessa hiekkaesteessä huonosti tasoitetussa tai tasoittamattomassa kohdassa, katsotaan kohta kunnostettavaksi alueeksi, josta pelaaja voi vapautua ilman rangaistusta pudottamalla pallo sellaiseen kohtaan hiekkaesteessä, jossa ”kunnostettava alue” ei häiritsi.