Kutsu: Vuosikokous – årsmötet 19.11.2020 klo 18

Kokkolan Golf ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään torstaina 19.11.2020 klo 18.00 alkaen Mediasalissa, Rantakatu 10, Kokkola.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. johtokunnan kertomus edellisen vuoden toiminnasta
 2. edellisen vuoden tilit ja tilintarkastajien lausunto
 3. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä edellisen vuoden johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
 4. määrätään tulevan kauden jäsen- ja muut maksut.
 5. hyväksytään johtokunnan esitys seuraavan kauden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi sekä hyväksytään talousarvion sisältämät investoinnit
 6. valitaan johtokunnan puheenjohtaja vuosille 2021-2023.
 7. valitaan seuraavaa toimikautta varten erovuoroisten tilalle tarvittavat johtokunnan jäsenet.
 8. valitaan tilintarkastajat ja heidän varamiehensä
 9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Kokousmateriaalit:

Kokouspaikka on valittu koronatilanteen takia ja kokouksessa käytämme maskeja. Ei tarjoilua kokouksessa.

Det stadgeenliga årsmötet hålls torsdagen den 19.11.2020 kl. 18.00 i Mediasalen, Strandgatan 10, Karleby.

På årsmötet behandlas följande ärenden:

 1. Styrelsens berättelse om det föregående årets verksamhet
 2. Föregående årets räkenskaper och räkenskapsgranskarnas anförande
 3. Beslut om bekräftandet av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet åt föregående års styrelse och andra ansvarsskyldiga
 4. Fastslagning av inkommande säsongens medlems- och andra avgifter
 5. Godkännande av styrelsens förslag om inkommande säsongens verksamhetsplan och budget, samt investeringar som ingår i budgeten
 6. Val av styrelseordförande för åren 2021-2023.
 7. Val av nya styrelsemedlemmar för inkommande säsong i stället för ordinarie medlemmar som är i tur att avgå
 8. Val av revisorer och suppleanter
 9. Behandling av mötets övriga ärenden som nämnts i mötesinbjuda

Mötesmaterial (på finska):

Mötesplats Mediasalen på grund av koronasituationen och vi använder masker på mötet. Ingen servering på mötet.