Caddiemaster 06 823 8600

64. Vuosikokous Kokkolan Golf ry. – Gamlakarleby Golf ry.

Kokkolan Golfin vuosikokous pidettiin 24.11. Kokoukseen osallistui 26 jäsentä.

Kokous hyväksyi vuoden 2021 toimintakatsauksen ja tilinpäätöksen sekä vuoden 2022 toimintasuunnitelman ja talousarvion. Talousarvion loppusumma on 792.000 euroa ja investointibudjetti 37.000 euroa. Kauden loppuessa seuran jäsenmäärä oli 1037. Erovuoroisten hallitusten jäsenten tilalle uusiksi varsinaisiksi jäseniksi valittiin Elina Myöhänen, Jouni Ojatalo ja Eero Mäenpää ja varajäseneksi Pekka Maunumäki. Hallituksen kokoonpano kokonaisuudessaan on seuraava: Krister Höglund pj, Johan Aspegren, Elina Myöhänen, Jouni Ojatalo, Eero Mäenpää, Matti Valavaara ja Petri Kaustinen ja varajäsenet Pekka Maunumäki ja Camilla Lundell.

Årsmötet i Karleby Golf hölls den 24 november. Vid mötet deltog 26 medlemmar.

Mötet godkände 2021 års verksamhetsberättelse och bokslut samt 2022 års handlingsplan och budget. Den totala budgeten är 792 000 euro och investeringsbudgeten är 37 000 euro. Vid periodens slut hade klubben 1037 medlemmar.

Medlemmarna av de avgående regeringarna valdes in som nya medlemmar Elina Myöhänen, Jouni Ojatalo och Eero Mäenpää samt Pekka Maunumäki som suppleanter. Sammansättningen av styrelsen som helhet är följande: Krister Höglund, ordförande, Johan Aspegren, Elina Myöhänen, Jouni Ojatalo, Eero Mäenpää, Matti Valavaara och Petri Kaustinen samt suppleanterna Pekka Maunumäki och Camilla Lundell.