Kenttävalvoja

Nyt kun kentällämme on paljon pelaajia, tarvitaan myös kentänvalvojia pelin sujuvuuden edistämiseksi. Kenttävalvoja seuraa myös etiketin noudattamista sekä pelimaksujen voimassaoloa (pelilupalappu esillä)

Kentänvalvojina kesän aikana toimivat Reijo Linna sekä Antti Linna.

Kenttävalvoja toimii Kokkolan Golfin valtuuttamana. Valvoja liikkuu autolla, joka on merkitty ”VALVOJA”-KYLTILLÄ. Valvojalla on oikeus tarkastaa pelaajan henkilöllisyys.

Kenttävalvojan tehtävänä on saada pelaajat viihtymään kentillämme. Tätä varten on olemassa golfetiketti ja Kokkolan Golfin asettamia säännöksiä. 

Kenttävalvojalta saa tulla kysymään neuvoa, he ovat Teitä auttamassa !