Seuratiedote 5/201

Kausi lähenee loppuaan. Olemme saaneet nauttia taas kerran hienosta kaudesta monella tapaa. Kenttä on ollut kunnossa. Heinäkuun hellejakso toki aiheutti ongelmia, mutta siitäkin selvittiin. Hienointa oli kuitenkin maagisen 1000 jäsenen rajan ylitys. Sillä on monella tapaa suuri merkitys seuralle nyt ja tulevaisuudessa. Meitä on nyt 1030.

Se, että jäsenmäärämme on kasvanut kahden viime vuoden aikakana 50 %, asettaa haasteita. Näiden haasteiden ympärillä johtokunta on kokoontunut kesän aikana miettien seuran tulevaisuuden strategiaa. Missio ja arvot on testattu kyselyn kautta ja palaute oli hyvä. Näissä olemme hyvin lähellä vastanneiden ajatuksia. Mutta työ jatkuu. Visio on nyt työn alla. Ja osa visiota ovat toimenpiteet ja meillä ne ovat valtaosin investointeja mutta ei pelkästään.. Ja meillä nyt on alkamassa vaihe, jossa meillä on mahdollisuus toteuttaa niitä. Siksi strategia ja sen läpikäynti juuri nyt on tärkeätä. Meille on tullut 350 uutta jäsentä, joista valtaosa on alle 40- vuoden ikäisiä. ja naisten osuus on kasvanut. Mitä nämä uudet jäsenet haluavat seuralta nyt ja tulevaisuudessa, Siihen etsimme vastauksia, ratkaisuja ja ehdotuksia.

Kuten mainitsin investoinnit ovat  valtaosa toimenpiteitä.  Kastelujärjestelmän saaminen koko kentälle on yksi. Toinen on rangen saaminen toimivammaksi lyöntialustojen, pituuden ja turvallisuuden näkökulmasta. Kolmas on par 3-kenttä ja nämä ilman toteutusjärjestystä. Tottakai on suuri määrä pieniä investointeja, jotka tullaan toteuttamaan unohtamatta meille olennaista kentän kalustoa ja panostusta henkilöstöön ja sen oikeaan ja riittävään määrään. 

Junioripelaajien määrä on hyvässä kasvussa. Strategiakeskusteluissa on vahvasti noussut essin panostus junioritoimintaan. Suunnitelmissa on yhtenä kehitystoimenpiteenä toiminnan organisoinnin kehittämistä edelleen. Nykyisten ohjaajien lisäksi tarvittaneen lisää vapaaehtoisia tähtiseuran valmennustoimintaan mukaan. 

Kasvanut jäsenmäärä on tuonut lisätuloja. Itse asiassa kaikki tuloryhmät ovat kasvaneet edellisestä vuodesta ja ovat jopa tavoitteen yläpuolella. Jäsenmäärän säilyttäminen on meille ensiarvoista. Se luo mahdollisuuden investoinneille ja muille toimenpiteille. Kulut ovat toki kasvaneet. Syynä toiminnanjohtajavaihdoksen kertaluonteiset kulut ja edellisen vuoden koronavarovaisuus. Tuloksellisesti olemme kuitenkin tavoitteessa.Myös kolme kertaa kaudessa tehtävässä jäsenille, vieraspelaajille ja aloittelijoille kohdistettussa Player First kyselyssä olemme parantaneet sijoitustamme Suomen kenttäkartalla. Yksi kyselyssä selvästi esiin noussut puute on rangen olosuhteet.

Tiivistettynä, olemme monessa kohtaa toimintaa murrosvaiheessa ja menossa parempaan. Siksi keskustelu ja palaute on nyt tärkeätä.

Palautetta odotellen.

Mutta kausi jatkuu!
 
p.s. seura haluaa ostaa vuokramailoiksi hyväkuntoisia käytettyjä settejä bägeineen, Saa myös lahjoittaa.

Krister Höglund, puheenjohtaja
kristerhoglund@outlook.com
050 59820212