Ehdollepanotoimikunta ehdottaa

Johtokunta käyttää vuosikokous valinnoissa apunaan ehdollepanotoimikuntaa, johon kuuluvat; Olli Peltoniemi, Harri Kangasniemi, Kenneth Höglund ja Tuija Kainu.

Erovuorossa kauden 2023 Vuosikokouksessa:

Puheenjohtaja Krister Höglund. Krister Höglund on ilmoittanut, että ei ole käytettävissä.

Ehdollepanotoimikunta esittää, että seuran uudeksi puheenjohtajaksi valitaan seuran nykyinen varapuheenjohtaja Johan Aspegren.

Varsinaisista jäsenistä erovuorossa ovat Matti Valavaara ja Petri Kaustinen. Matti Valavaara on ilmoittanut, että ei ole käytettävissä.

Ehdollepanotoimikunta esittää, että johtokunnan varsinaisiksi jäseniksi kaudelle 2024-2026 valitaan Petri Kaustinen ja Ari Seppälä.

Johan Aspegrenin jäljelle olevalle kaudelle 2024-2025 toimikunta ehdottaa valittavaksi Juha Puskalaa.