Kokkolan Golf söker Caddiemasters och rangebolsmalare för säsöngen 2023

Kokkolan Golf söker Caddiemasters för kundtjänstuppgifter och banbollssamlare inför kommande säsong Caddiemasters anställning är tillfällig och vårt behov av säsongsarbete inför säsongen 2023 är maj- oktober. Arbetet sker 7 dagar i veckan och det är 4-6 pass/vecka och den dagliga arbetstiden är ca 5-8 h. 

Som caddiemaster tar du emot kunder vilket är ditt viktigaste jobb! Du tar emot dina kunder personligen, på vårt kontor, via telefon eller mail kunskap om golfbanan och tidigare erfarenhet som caddiemaster ses som en fördel men spelar ingen avgörande roll för att göra val. 

Ett hygienpass och ett dryckespass krävs. 

Rangebolsmalare

Det är insamlingsuppgifter 1-2 gånger om dagen. Samlingspass (2 samlare) varannan vecka. 1 samling tar ca 1,5-2 timmar. Insamlingen sker med en pick-up på ett inhägnat område, vi sätter oss grundligt in i samlarens arbete. God social kompetens, flexibilitet och förmåga att anpassa sig även till en hektisk arbetsrytm hjälper till i uppgiften. 

Ansökningar i fritt formulär kan skickas per e-post till: toimisto@kokkolangolf.fi 

Lediga tjänster även för fältunderhåll Lön enligt Golfala TES Tjänster kommer att tillsättas så snart lämplig person hittas.