Välkommen att spela!

Västkustens pärla, trivsam och utmanande golferfarenhet för både nybörjare och mera erfarna golfare!

Trivsam och utmanande golferfarenhet nära stadscentret

Tidsbokning

Gästspelare kan boka speltid av caddiemaster, 06 823 8600 eller via Teetime.fi tjänsten   

Medlemmar kan boka speltid med NexGolf tjänsten.

Banan

Endast några kilometer från torget hittar du vår vackra golfbana, vars separata frontnine- och backnine -rundor erbjuder två helt olika golferfarenheter! 

De parkaktigt byggda utfartens 9 farleder är platta och tämligen breda. På frontnine är greenerna för det mesta till formen lättöverskådliga, tydliga och lätta att närma sig till.

Infarten; farlederna på backnine är byggda i skogsaktig terräng omringad på många ställen med vatten, som fordrar större noggrannhet av spelarna. Många vattenhinder försvårar spelet speciellt i slutet på ronden. 

Det är möjligt att göra bra resultat på frontnine, men kom ihåg noggrannhet på backnine! 

Träningsområden

KoG erbjuder goda träningsmöjligheter nära inpå klubbhuset, med rangen, en stor puttgreen samt närspelområde inom gårdsplaneområdet. 

Klubbhuset och caddiemaster

I klubbhuset finns restaurang, Pro-Shop, skilda omklädningsrum, duschar och bastun för män och kvinnor.

Spelavgifterna hos KoG är förmånliga. Du kan ansluta dig till medlem med nejdens förmånligaste medlemsavgift. Välj spelavgiften enligt eget tycke.  Se olika alternativ här > Prislista.

Om du vill hyra en golfbil till runden, så går det bra. Fråga mera av Caddiemaster!

Varmt välkommen!