Undervisning

Vi ordnar kurser för nybörjare samt för avancerade golfspelare.

GreenCard kurser ordnas runt spelsäsongen! Ta kontakt i första hand med klubbens tränare!

Se kursutbudet samt priser här på sidan kurser.

Green Card

Efter nybörjarkursen är det tid att utföra körkortet, dvs. Green Card. När kortet väl är i fickan kan spelaren bli medlem i en golfförening och börja spelkarriären i början med handicap 54. 

Enskilda slagprov behövs inte i dagens läge.

Enligt en undersökning som gjordes av Golfförbundet, tycker merparten av nybörjare att både nybörjarkursen och utföring av Green Card är en positiv och nyttig erfarenhet och hjälper spelaren att bli bekant med sin nya hobby. 

I UTFÖRANDE AV GREEN CARD – BORDE SPELAREN:

SPELAREN BEHÖVER INTE:

Vinterträning

KoG ordnar vinterträning, aktuella utbudet fås av tränaren eller av Antti Linna.

Golfresor

www.linnamatkat.fi