Kentänhoitotiedote

Väylän 13. vasemmalla puolella on korjauksenalainen alue, jossa tehdään uutta bunkkeria sekä väylämaisemointia. Alueella on Drop-Zone tai vaihtoehtoisesti voit käyttää korjauksenalaisen alueen sääntöä. (Vapautuminen säännön 25-1 mukaisesti.)

Information om Underhåll av Golfbanan:

På vänster sida av 13:e banan finns ett område under reparation, där en ny bunker underhåll är på gång. Området har en drop-zone eller alternativt kan du använda området under reparationsregel. (släpp i englihet med regel 25-1.)