Kenttä ja rakennus

Toimikunnan puheenjohtaja on Matti Valavaara ja toimikunnan muut jäsenet ovat Sakari Kankainen, Jorma Leskelä, Ari Korkiakangas, Jari Isosaari, Ari Seppälä, Timo Heikkinen, Sulevi Prittinen, Frank Djupsund, Aulis Paloaho, Juha Huhtala, Pekka Rahkola ja Jouni Lahti.

Toimikunnan jäsenten yhteystiedot:

Toimikunnan vuoden 2021 toimintasuunnitelma:

Yleisesti pyritään tarjoamaan jäsenistölle mahdollisimman korkealaatuiset ja pelaamista nopeuttavat kenttäolosuhteet tulevalle kaudelle sekä pitämään huolta ja kehittämään olemassa olevaa seuran omistamaa rakennuskantaa ja rakennettua ympäristöä.

Vakituisen henkilöstön, 1,6 henkilöä, lisäksi palkataan kausityöntekijöitä noin 30 miestyökuukauden verran.  Kentän alueella suoritettaviin siivous ja pienpuuston raivaus kohteisiin perehdytetään ja ohjataan vapaaehtoisia henkilöitä.  Kenttään tai rakentamiseen liittyviin hankkeiden toteuttamisiin hankitaan ulkopuolisia osaajia kuten myös mahdollisuuksien mukaan vapaaehtoisia tekijöitä. 

Keväällä järjestetään suuret yleiset talkoot.

Investointeja vaativista kenttään kohdistuvista hankkeista jatketaan johtokartan tekemistä väyläkastelun toteuttamista varten. Jatketaan uuden rangen suunnittelua ja toteutusta, mikäli naapurien kanssa päästään yhteisymmärrykseen. Hallipihan kunnostusta jatketaan. Hankitaan metallisorvi. Aloitetaan uuden nykyaikaisen kylvökoneen hankintaan liittyvät toimenpiteet.  

Henkilöstö osallistuu ammattitaitoa kehittäviin ja ylläpitäviin kansallisiin ja kansainvälisiin tapahtumiin.  Toimikuntien välistä yhteistyötä kehitetään.

Jatketaan Pro-Isojärvi hankkeeseen osallistumista sekä osallistutaan edelleen Kokkolan Patamäen-Harriniemen pohjavesialueiden yhteistarkkailu hankkeeseen.