Kenttä ja rakennus

Toimikunnan puheenjohtaja on Matti Valavaara ja toimikunnan muut jäsenet ovat Ari Korkiakangas, Sakari Kankainen, Timo Heikkinen, Ari Seppälä, Pekka Rahkola, Jorma Leskelä, Jari Isosaari, Ville Korri ja Joni Laitala.

Toimikunnan jäsenten yhteystiedot:

Toimikunnan vuoden 2023 toimintasuunnitelma:

Yleisesti pyritään tarjoamaan jäsenistölle mahdollisimman korkealaatuiset ja pelaamista nopeuttavat kenttäolosuhteet tulevalle kaudelle sekä pitämään huolta ja kehittämään olemassa olevaa seuran omistamaa rakennuskantaa ja rakennettua ympäristöä. Vakituisen henkilöstön, 1,6 henkilöä, lisäksi palkataan kausityöntekijöitä 35 miestyökuukauden verran.

Kentän alueella suoritettaviin siivous ja pienpuuston raivaus kohteisiin perehdytetään ja ohjataan vapaaehtoisia henkilöitä. Vesialueiden siistimistä jatketaan poistamalla ranta-alueilla olevaa kasvillisuutta. Kenttään tai rakentamiseen liittyviin hankkeiden toteuttamisiin hankitaan myös ulkopuolisia osaajia kuten myös mahdollisuuksien mukaan vapaaehtoisia tekijöitä.

Keväällä järjestetään suuret yleiset talkoot. Investointeja vaativista kenttään kohdistuvista hankkeista aloitetaan kastelujärjestelmän rakentaminen. Jatketaan nykyisen rangen suunnittelua ja toteutusta rakentamalla lisää suojaverkkoja sekä tehdään perusparannus ruohoteelle. Radan 13 maisemointi tehdään loppuun. Henkilöstö osallistuu ammattitaitoa kehittäviin ja ylläpitäviin kansallisiin ja kansainvälisiin tapahtumiin. Toimikuntien välistä yhteistyötä kehitetään.

Osallistutaan edelleen Kokkolan Patamäen-Harriniemen pohjavesialueiden yhteistarkkailuhankkeeseen.