Kenttä ja rakennus

Toimikunnan puheenjohtaja on Ari Seppälä / 0500-866351

Toimikunnan jäsenten yhteystiedot:

Toimikunnan vuoden 2024 toimintasuunnitelma:

Yleisesti pyritään tarjoamaan jäsenistölle mahdollisimman korkealaatuiset ja pelaamista nopeuttavat kenttäolosuhteet tulevalle kaudelle sekä pitämään huolta ja kehittämään olemassa olevaa seuran omistamaa rakennuskantaa ja rakennettua ympäristöä. Vakituisen henkilöstön, 1,6 henkilöä, lisäksi palkataan kausityöntekijöitä 35 miestyökuukauden verran. Kentän alueella suoritettaviin siivous ja pienpuuston raivaus kohteisiin perehdytetään ja ohjataan vapaaehtoisia henkilöitä. Vesialueiden siistimistä jatketaan poistamalla ranta-alueilla olevaa kasvillisuutta. Kenttään tai rakentamiseen liittyviin hankkeiden toteuttamisiin hankitaan myös ulkopuolisia osaajia kuten myös mahdollisuuksien mukaan vapaaehtoisia tekijöitä. Keväällä järjestetään suuret yleiset talkoot. Investointeja vaativista kenttään kohdistuvista hankkeista jatketaan kastelujärjestelmän rakentamista. Jatketaan nykyisen rangen jatkosuunnitelmia. Henkilöstö osallistuu ammattitaitoa kehittäviin ja ylläpitäviin kansallisiin ja kansainvälisiin tapahtumiin. Toimikuntien välistä yhteistyötä kehitetään. Osallistutaan edelleen Kokkolan Patamäen-Harriniemen pohjavesialueiden yhteistarkkailu hankkeeseen.