Caddiemaster 06 823 8600

Kenttä ja rakennus

Toimikunnan puheenjohtaja on Matti Valavaara ja toimikunnan muut jäsenet ovat Sakari Kankainen, Jorma Leskelä, Ari Korkiakangas, Jari Isosaari, Ari Seppälä, Timo Heikkinen, Sulevi Prittinen, Frank Djupsund, Aulis Paloaho, Juha Huhtala, Pekka Rahkola ja Jouni Lahti.

Toimikunnan jäsenten yhteystiedot:

Toimikunnan vuoden 2022 toimintasuunnitelma:

Kenttä- ja rakennustoimikunta


Yleisesti pyritään tarjoamaan jäsenistölle mahdollisimman korkealaatuiset ja pelaamista nopeuttavat
kenttäolosuhteet tulevalle kaudelle sekä pitämään huolta ja kehittämään olemassa olevaa seuran omistamaa
rakennuskantaa ja rakennettua ympäristöä.
Vakituisen henkilöstön, 1,6 henkilöä, lisäksi palkataan kausityöntekijöitä 35 miestyökuukauden verran.
Kentän alueella suoritettaviin siivous ja pienpuuston raivaus kohteisiin perehdytetään ja ohjataan vapaaehtoisia
henkilöitä.


Tehdään vesialueiden siistimistä poistamalla ranta-alueilla olevaa kasvillisuutta. Kenttään tai rakentamiseen liittyviin
hankkeiden toteuttamisiin hankitaan myös ulkopuolisia osaajia kuten myös mahdollisuuksien mukaan vapaaehtoisia
tekijöitä. Vesialueiden siistimisen yhteydessä väylän 18 oja peitetään, väylän 10 uloslyöntipaikan etuosaa korotetaan
ja väylän 11 loppuosa muotoillaan uudelleen kulun ja näkyvyyden osalta.
Keväällä järjestetään suuret yleiset talkoot.


Investointeja vaativista kenttään kohdistuvista hankkeista jatketaan johtokartan tekemistä väyläkastelun
toteuttamista varten. Jatketaan nykyisen rangen suunnittelua ja toteutusta. Hallipihan kunnostusta jatketaan.
Aloitetaan uuden nykyaikaisen kylvökoneen hankintaan liittyvät toimenpiteet. Hankitaan leikkuuyksiköiden
teroituskone.


Henkilöstö osallistuu ammattitaitoa kehittäviin ja ylläpitäviin kansallisiin ja kansainvälisiin tapahtumiin. Toimikuntien
välistä yhteistyötä kehitetään. Osallistutaan edelleen Kokkolan Patamäen-Harriniemen pohjavesialueiden
yhteistarkkailu hankkeeseen