Kenttä ja rakennus

Toimikunnan puheenjohtaja on Matti Valavaara ja toimikunnan muut jäsenet ovat Sakari Kankainen, Jorma Leskelä, Ari Korkiakangas, Jari Isosaari, Ari Seppälä, Timo Heikkinen, Sulevi Prittinen, Frank Djupsund, Aulis Paloaho, Juha Huhtala, Pekka Rahkola ja Jouni Lahti.

Toimikunnan jäsenten yhteystiedot:

Toimikunnan vuoden 2020 toimintasuunnitelma:

Yleisesti pyritään tarjoamaan jäsenistölle mahdollisimman korkealaatuiset ja pelaamista nopeuttavat kenttäolosuhteet tulevalle kaudelle, sekä pitämään huolta ja kehittämään olemassa olevaa seuran omistamaa rakennuskantaa ja rakennettua ympäristöä.


Vakituisen henkilöstön, 1,6 henkilöä, lisäksi palkataan kausityöntekijöitä 30 miestyökuukauden verran.

Kentän alueella suoritettaviin siivous ja pienpuuston raivauskohteisiin perehdytetään ja ohjataan vapaaehtoisia henkilöitä. Kenttään tai rakentamiseen liittyviin hankkeiden toteuttamisiin hankitaan ulkopuolisia osaajia kuten myös mahdollisuuksien mukaan vapaaehtoisia tekijöitä.


Keväällä järjestetään suuret yleiset talkoot.


Selvitetään vaihtoehdot pientraktorin hankintaan, mikäli mahdollista, traktorihankinta tehdään siten, että sillä on nollavaikutus alkavalle tilikaudelle.


Investointeja vaativista kenttään kohdistuvista hankkeista aloitetaan johtokartan tekeminen väyläkastelun toteuttamista varten. Jatketaan uuden rangen suunnittelua ja lähiliikuntapaikan suunnittelua. Hallipihan kunnostusta jatketaan.


Henkilöstö osallistuu ammattitaitoa kehittäviin ja ylläpitäviin kansallisiin ja kansainvälisiin tapahtumiin. Toimikuntien välistä yhteistyötä kehitetään. Jatketaan Pro-Isojärvi -hankkeeseen osallistumista sekä osallistutaan edelleen Kokkolan Patamäen-Harriniemen pohjavesialueiden
yhteistarkkailuhankkeeseen.