Juniorit ja valmennus

Toimikunnan puheenjohtaja on Jouni Ojatalo ja toimikunnan muut jäsenet ovat Timo Tanttinen, Juha Hautala, Mika Kujala, Markus Hästbacka, Antti Linna ja Mathias Nisula.

Toiminnanjohtaja Antti Linna

Toimikunnan jäsenten yhteystiedot:

JUNIORITOIMINTA

Juniori- ja valmennustoimikunta koostuu jäsenistä, jotka haluavat kehittää toimintaa. Kaudella 2019 saavutettiin Suomen Golfliiton Laatuseurataso. Kaudella 2020 saavutettiin.

Suomen Olympiakomitean Tähtiseurataso (Juniorit). Kulunut kausi on toimittu junioritoiminnan Laatu- ja Tähtiseurana. Tähtiseuran uudelleen auditointi järjestettiin kaudella 2023 joten olemme jälleen 3 vuotta Tähtiseura. Toimikunta tulee jatkamaan kehittämistyötä tulevallakin 2024 kaudella.

Tavoitteet:

Juniori- ja valmennustoimikunnan tavoitteena on tarjota uusille junioreille tutustumis- ja harrastusmahdollisuus golfin parissa, vanhoille jo pelaaville junioreille mahdollisuus kehittyä lajissa, ja lisäksi huomioida kaiken ikäiset avointen ovien toiminnan kautta.

Toiminnan peruslähtökohdat ja -arvot:

Nuorisogolf perustuu ajatukseen, jossa laadukkaan ja yksilöä huomioivan toiminnan kautta voidaan vaikuttaa myönteisesti lapsen ja nuoren kasvuun sekä kehitykseen. Toimintaamme ohjaavina arvoina pidämme lapsen ja nuoren kunnioittamista, terveitä elämäntapoja, muiden kunnioittamista sekä henkilökohtaisen vastuun ottamista ja toimintaympäristön arvostamista. Nämä arvot sisältävät muun muassa lajin parissa olevien lasten ja nuorten arvostamisen. Toimintaamme ohjaavat arvot edistävät monipuolisella tavalla lasten ja nuorten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä. Golf voi olla harrastajalle ykköslaji, mutta se voi olla myös muuta harrastusta tukeva laji, joka on osa monipuolista ja vaihtelevaa liikunta- ja taitopalettia lasten ja nuorten elämässä.

Valmennus:

Valmennus toteutetaan lajitaitoa kehittäen ympärivuotisesti Kokkolan golfkentällä. Kesäkuukausina ulkona ja talvisin seuran omassa simulaattorissa joka sijaitsee klubin tiloissa ja lisäksi Golfinin Trackman simulaattorissa. Valmennuksesta vastaa seuravalmentaja ja muut seuran junioriohjaajat. Valmennusryhmät muodostetaan iän ja tason mukaan ja lisäksi mukana Kilparyhmä, joka osallistuu kesällä valtakunnallisiin kilpailuihin oman klubin kisojen lisäksi ikään katsomatta ( 8-vuotiaista ylöspäin). Harrasteryhmissä harjoittelun painopiste on lajitaitojen oppimisessa alkeistasolta lähtien. Kilparyhmissä harjoittelu on henkilökohtaisempaa.

Toimintasuunnitelma kaudelle 2024:

● Jatketaan junioritoiminnan tähtiseuratason mukaista toimintaa

● Etsitään joka vuosi uusia idearikkaita jäseniä toimikuntaan

● Harjoitusryhmiä perustetaan mahdollisuuksien mukaan ikä- ja tasoryhmittäin junioreille. mm. kilparyhmät ja harrasteryhmät.

● Harjoitusryhmät toimivat kesä- ja talvikaudella, koko vuoden ajan sekä Lasten Golfleirit kesäkuukausina

● Järjestetään junioreille suunnattuja viikkokisoja sekä lisäksi juniorien joukkuekilpailuja ja teemakilpailuja

● Järjestetään junioreille yhteistä toimintaa, muun muassa avajaiset, sääntöilta, taitokisat, makkaranpaistoillat ja päättäjäiset.

● Markkinoidaan juniorigolftoimintaa Pron/ Seurakoordinaattorin tekemällä yhteistyöllä koulujen kanssa.

● Pyritään vahvistamaan junioritoimintaa entisestään muun muassa kouluttamalla lisää ohjaajia ja keskinäisellä urheiluseurojen kanssa tehtävällä yhteistyöllä

● Päivitetään kummitoiminnasta kiinnostuneiden yhteystietoja ja nimilistaa yhteistyössä ja osallistutaan mahdollisuuksien mukaan kummitoimintaan

● Koulutustoiminta sisältää Pron järjestämän toiminnan: alkeiskurssit, green card –suoritukset, jatkokurssit ja erilaiset teemaillat

● Osallistutaan 24h varainkeruu tapahtumaan

Seuran Juniorivalmentajan ”manuaali”

Tehtävä:

● Pyrkii laadukkaaseen, suunnitelmalliseen, yksilöä huomioivaan ja kunnioittavaan valmennukseen

● Sitoutuminen kausittain toimintaan

● Osallistuu seuran koulutus-ja valmennustilaisuuksiin

● On mukana järjestämässä ja ohjaamassa junioreiden kilpailuja

Korvaus:

● Mahdollisuus Pro:n antamaan valmennukseen 2 kertaa kuukaudessa omien taitojen kehittämiseen

● Harjoitusalueen vapaa käyttö (rangekortti kaikille valmentajille/ohjaajille)

● Valmentajille/ ohjaajille seuran edustus asut

● Valmennustehtävä huomioidaan omassa tai oman lapsen kausimaksuissa (-50%)

● Seuran kustantama ohjaajakoulutus kaikille sitoutuneille (Golfliiton koulutus taso 1-2)

Golfkerho 2020

Junioritoimintaa mukana tukemassa: