Caddiemaster 06 823 8600

Juniorit ja valmennus

Toimikunnan puheenjohtaja on Jouni Ojatalo ja toimikunnan muut jäsenet ovat Juha Hautala, Ville Rimpilä, Mika Kujala, Markus Hästbacka, Antti Linna, Mathias Nisula ja Petter Lillvik.

Pro Antti Linna

Petter Lillvik

Toimikunnan jäsenten yhteystiedot:

Vuoden 2022 toimintasuunnitelma:  

Juniori- ja valmennustoimikunta koostuu jäsenistä, jotka haluavat kehittää  toimintaa. 
Kaudella 2019 saavutettiin Suomen Golfliiton Laatuseurataso. Kaudella 2020 saavutettiin Suomen Olympiakomitean Tähtiseurataso (Juniorit). Kulunut kausi on toimittu junioritoiminnan Laatu- ja Tähtiseurana. Toimikunta tulee jatkamaan kehittämistyötä tulevallakin 2022 kaudella. 

  
Tavoitteet:  
Juniori- ja valmennustoimikunnan tavoitteena on tarjota uusille junioreille tutustumis- ja harrastusmahdollisuus golfin parissa, vanhoille jo pelaaville junioreille mahdollisuus kehittyä lajissa, ja lisäksi huomioida kaiken ikäiset avointen ovien toiminnan kautta.  

  
Toiminnan peruslähtökohdat ja -arvot:  

 
Nuorisogolf perustuu ajatukseen, jossa laadukkaan ja yksilöä huomioivan toiminnan kautta voidaan vaikuttaa myönteisesti lapsen ja nuoren kasvuun sekä kehitykseen. Toimintaamme ohjaavina arvoina pidämme lapsen ja nuoren kunnioittamista, terveitä elämäntapoja, muiden  
kunnioittamista sekä henkilökohtaisen vastuun ottamista ja toimintaympäristön arvostamista. Nämä arvot sisältävät muun muassa lajin parissa olevien lasten ja nuorten arvostamisen. Toimintaamme ohjaavat arvot edistävät monipuolisella tavalla lasten ja nuorten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä. Golf voi olla harrastajalle ykköslaji, mutta se voi olla myös muuta harrastusta tukeva laji, joka on osa monipuolista ja vaihtelevaa liikunta- ja taitopalettia lasten ja nuorten elämässä.  

  
Toimintasuunnitelma kaudelle 2022:  

1.       Jatketaan junioritoiminnan tähtiseuratason mukaista toimintaa  
 

2.       Etsitään joka vuosi uusia idearikkaita jäseniä toimikuntaan.  

3.       Harjoitusryhmiä perustetaan mahdollisuuksien mukaan ikä- ja tasoryhmittäin junioreille.  

4.       Harjoitusryhmät toimivat kesä- ja talvikaudella, koko vuoden ajan sekä Lasten golfkerho.  
kesäisin.  

5.       Järjestetään junioreille suunnattuja paikalliskilpailuja viikottain sekä lisäksi juniorien joukkuekilpailuja.  
sekä teemakilpailuja.  

6.       Järjestetään kaikille ja kaiken ikäisille Avoimet Ovet kesäkaudella maanantaisin. (huhtisyyskuu)  

7.       Järjestetään junioreille yhteistä toimintaa muun muassa avajaiset, sääntöilta, taitokisat, makkaranpaistoillat ja päättäjäiset.  

8.       Markkinoidaan juniorigolftoimintaa Pron tekemällä yhteistyöllä koulujen kanssa.  

9.       Pyritään vahvistamaan junioritoimintaa entisestään muun muassa kouluttamalla lisää ohjaajia ja keskinäisellä urheiluseurojen kanssa tehtävällä yhteistyöllä.  

10.   Päivitetään kummitoiminnasta kiinnostuneiden yhteystietoja ja nimilistaa yhteistyössä ja osallistutaan mahdollisuuksien mukaan kummitoimintaan.  

11.   Koulutustoiminta sisältää Pron järjestämän toiminnan: alkeiskurssit, green card – suoritukset, jatkokurssit ja erilaiset teemaillat  

12.   Osallistutaan 24H varainkeruutapahtumaan 

Seuran Juniorivalmentajan ”manuaali

Tehtävä:

•Pyrkii laadukkaaseen, suunnitelmalliseen ja yksilöä huomioivaan ja kunnioittavaan valmennukseen

•Sitoutuminen kausittain toimintaan

•Osallistuu seuran koulutus-ja valmennustilaisuuksiin

•On mukana järjestämässä ja ohjaamassa junioreiden kilpailuja

Korvaus:

•Mahdollisuus Pro:n antamaan valmennukseen 2 kertaa kuukaudessa omien taitojen kehittämiseen

•Harjoitusalueen vapaa käyttö (rangekortti kaikille valmentajille/ohjaajille)

•Valmentajille/ ohjaajille seuran edustus asut

•Valmennustehtävä huomioidaan oman lapsen kausimaksuissa

•Seuran kustantama ohjaajakoulutus kaikille sitoutuneille (Golfliiton koulutus)

Energinen Golfkerho 2020