Väyläesittely

18-reikäinen par 72 -kenttä kutsuu pelaamaan niiin aloittelijan kuin kokeneemmankin konkarin!

Kaksi erilaista ysiä

Kokkolan Golf tarjoaa viihtyisän ja haastavan golfelämyksen niin aloittelevalle kuin kokeneemmallekin golfinpelaajalle! Voit tutustua kenttäämme alla.


Puistomaisesti rakennetut yhdeksän ensimmäistä reikää ovat tasaisia ja väyliltään melko leveitä. Sisääntulo on rakennettu metsäisempään maastoon ja vaatii pelaajalta suurempaa tarkkuutta. Monet sisääntulon kaunistuksena olevat vesiesteet vaikeuttavat myös peliä kierroksen loppupuolella. Väylä 9 päätyy kerhotalolle ja kierrosaikaan on varattu 10 min tauko ennen sisääntuloon siirtymistä. Ehdit siis hyvin nauttia kupin kahvia ja haukata hieman energiaa ravintolan antimista ennen kuin jatkat kierrostasi!

kokkolan golf yleiskartta

Väylä 1

Avaus driverilla koivuryhmän oikealle puolen.
Oikealla reunalla out vasemmalla sivuvesieste
Jatkolyönti
väyläpuulla
tai pitkällä raudalla.
Vasemmalla ryhmä väyläbunkkereita
Lähestyminen noin sadasta metristä. Oikealla koivun katveessa bunkkeri.
Vasemmalla pitkähkö raffi.
Green on pitkä ja kaltevuuksien kanssa kannattaa olla tarkkana.

Väyläkartta Kog väylä 1

Väylä 2

Avaus driverilla lipun suunnasta hieman vasemmalle. Oikealla pitkittäisoja on sivuvesieste ja samassa linjassa jatkona jono väyläbunkkereita.

Lähestyminen pitkällä
raudalla. Greenin edessä
oikealla bunkkeri.

Pesolan Leipomo
Kog väyläkartta väylä 2

Väylä 3

Avauksessa on huomattava out of bounds vasemmalla.
Green jyrkästi nouseva, etuosa kupera. Lipun paikka ratkaisee vaikeusasteen.

Hole in One -palkinto:

Kun teet väylällä 3 Hole in Onen voitat neljälle henkilölle ylellisen ruokailun Kesäravintola Mustakarilla ruokajuomineen!

Hole in One on virallinen ja oikeuttaa palkintoon kesägriineillä, kun kierroksella on ollut mukana todistaja / merkitsijä.

Väyläkartta Kog väylä 3
Hotelli Kaarle logo


Väylä 4

Avaus driverilla.
Oikealla pitkittäisoja ja
vasemmalla out.
Jatkolyönti keskiraudalla
varoen oikealla olevan metsän katvetta.
Lähestymislyönti
pudotetaan mielellään suoraan viheriölle.
Green on takaosastaan
kumpuileva ja sivuiltaan hyvin bunkkeroitu.

Väyläkartta Kog väylä 4


Väylä 5

Avauksella pitää olla
pituutta riittävästi – mieluummin
kulmalla olevan puuryhmän ohi.
Lähestymisessä ei ole
suuria ongelmia, jos puuryhmä
on vältetty.
Green kapeahko,
nouseva ja bunkkeroitu

Väyläkartta Kog väylä 5

Väylä 6

Avaus driverilla.
Oikealla pitkittäisoja ja
väyläbunkkerit.
Lähestyttäessä green
avautuu paremmin vasemmalta
Green pienehkö ja bunkkeroitu.

Väyläkartta Kog väylä 6

Väylä 7

Avaus driverilla.
Vasemmalla out ja oikealla
väyläbunkkeri ja puiden katve.
Lähestyminen keskiraudalla.
Green on iso ja nouseva,
molemmilla reunoilla bunkkerit.

Väyläkartta Kog väylä 7


Väylä 8

Avaus driverilla.
Oikealla iso bunkkeri ja
ladon vasemmalla puolen
sivuvesieste.
Lähestyminen korkeana.
Green iso ja edestä bunkkeroitu.Oikealla reunalla runsaasti
kaltevuuksia.

Väyläkartta Kog väylä 8


Väylä 9

Avausta helpottaa, jos se
tulee greenille korkealta.
Greeni on suuri mutta
tehokkaasti bunkkeroitu.

 Väyläkartta Kog väylä 9

Väylä 10

Avaus pitkällä raudalla tai väyläpuulla.
Lähestyminen
 on vaativa.
Greenin edusta kapea ja kallistuu vasemmalle.
Green
kapea ja pitkä.

Väyläkartta Kog väylä 10

Väylä 11

Avaus pitkällä raudalla. Oikealla ja takana ojat.
Jatkolyönti väylän vasempaan osaan. Väylä kapenee 150 m:n paalun jälkeen.
Lähestyminen korkeana. Oikealla iso sivuvesieste.
Green nouseva. Vasemmalla bunkkeri.

Väyläkartta Kog väylä 11

Väylä 12

Avausta vaanivat vedet vielä oikeallakin
puolella puiden takana.
Green
 kapea ja reunoilla esiintyy ikävää kuperuutta.


Väyläkartta Kog väylä 12

Väylä 13

Avaus keskipitkällä raudalla. Takana väyläbunkkerit.
Vasemmalla olevien puiden yli leikkaaminen on mahdollista…Lähestymistä vaikeuttavat puut molemmin puolin
sekä maaston kumpuilevuus.
Green on jyrkästi nouseva ja myös hieman oikealle kallellaan

Väyläkartta Kog väylä 13


Väylä 14

Avaus pitkällä tai keskipitkällä raudalla.
Oikealla sivulla on vettä.
Lähestymisen on tultava mieluiten korkealta,
sillä sekä edessä, sivulla että takana on vettä.
Green on iso ja paikoin kumpuileva.

Väyläkartta Kog väylä 14

Väylä 15

Oikealla vesieste ja kaksi greenibunkkeria. Upeasti muotoiltu, haastava greeni.

Väyläkartta Kog väylä 15

Väylä 16

Avaus keskipitkällä raudalla. Lyönnin pidetessä väylä kapenee oikealta,
jossa myös väyläbunkkeri.
Lähestyminen edellyttää tarkkuutta ja
väylällä olevien puiden ylitystä.
Green on nouseva ja ympärillä olevat bunkkerit kraaterimaisia.

Väyläkartta Kog väylä 16

Väylä 17

Avaus driverilla.
Lyönnin pidetessä oikealla vaanivat out of bounds ja hiekkakarheikko.
Lähestymistä vaikeuttaa greenin poikittainen suunta ja vasemmalla korkeat puut.
Green on etuosaltaan nouseva ja takaosa kumpareella. Bunkkerit molemmilla reunoilla.

Väyläkartta Kog väylä 17
Kog Väyläkartta väylä 17


Väylä 18

Avauksessa pituuden on riitettävä ”aukolle”, mutta ei kahden männyn siimekseen tai bunkkereihin.Pitkälyöntinen voi yrittää toisella lyönnillä päästä ”päälle”. Normaali klubipelaaja pelaa toisen lyönnin mäntyjen vasemmalta puolelta 100 metrin lätkälle.
Lähestymisessä on ylitettävä vesi. Greenin edustalla on syvä bunkkeri sekä vasemmalla sivustalla kaksi.
Green korkealla. Bunkkerit vasemmalla ja edessä

Väyläkartta Kog väylä 18