Viestintä ja talous

Toimikunnan puheenjohtaja on Johan Aspegren ja muut jäsenet ovat Ari Rauma, Krister Höglund, Camilla Lundell ja Janne Vähäkangas

Toimikunnan jäsenten yhteystiedot:

Vuoden 2020 viestintä- ja taloussuunnitelma on seuraava:

Tavoitteena on seuran toiminnan merkittävä aktivointi. Keskeinen osa työtä ovat uudet kotisivut (mobiilioptimoidut), jotka otetaan käyttöön vuoden 2020 alussa. Tavoitteena on luoda tyylikkäät käyttäjäystävälliset sivut. Kotisivuille voidaan automaattisesti päivittää käytössä olevia seuran sosiaalisen median kanavia (facebook, Instagram). Sivujen google-optimoinnilla pyritään saamaan seura paremmin tunnetuksi myös valtakunnallisesti.


Seuran yhteistyökumppaneiden kontaktointi aloitetaan aikaisemmista vuosista poiketen jo lokakuussa.


Seura tulee näkyviin ainakin kahdessa toritapahtumassa (Darts-taulu, puistogolf Kokkolan SMkilpailu). Sen lisäksi tavoitteena on näkyminen kokeiluluonteisesti markettien aulassa ainakin parina kevään viikonloppuna. Myös ostettua näkyvyyttä paikallislehdissä on mietinnän alla.


Nykyistä kouluyhteistyötä laajennetaan ammattiopistoon ja ammattikorkeakouluun. Sen lisäksi tiivistetään yhteydenpitoa kaupungin isojen urheiluseurojen juniorivetäjiin teemalla ”golf on hyvä
kakkoslaji”.

Osana sisäistä viestintää tavoitteena on kaksinkertaistaa kevättalkoisiin osallistujien määrä pilkkomalla talkoot lyhyempiin osaprojekteihin.

Viihtyvyyttä ja tyytyväisyyttä seuran klubilla parannetaan ottamalla ravintola omaan haltuun ja hoitoon. Samassa yhteydessä asiakaspalvelu- ja ravintolatiski yhdistetään.

Vieraspelaajien greenfee-maksua ehdotetaan alennettavaksi kaudelle 2020.
Osana seuran ja lajin markkinointia tulee olemaan kesäkuun viimeisenä perjantaina pelattava Kokkola 400-vuotis juhlakilpailu.

Vuoden 2019 talous oli tiukka johtuen kaudelle tehdystä pelimaksu-uudistuksesta ja lievästä jäsenmäärän vähennyksestä. Seura otti loppuvuodesta lyhytaikaista luottoa selviytyäkseen velvoitteestaan. Samassa yhteydessä seura jäädytti pitkäaikaisen lainan lyhennykset kahdeksi vuodeksi pystyäkseen tekemään myöhemmin yksilöidyt investoinnit.

Kausi 2019 osoitti, että kentän hoitoon on varattava jonkin verran lisää euroja. Samoin markkinointipanostuksia on hieman lisättävä. Muilta osin kulut pyritään pitämään vuoden 2019 tasolla. Toiminnan kassavirtaa ja seuran maksuvalmiutta on kuitenkin parannettava. Tavoitteena
on saada lisäystä kaikkiin tuloryhmiin.

Pelimaksujen rakennetta ehdotetaan yksinkertaistettavaksi
ja käyttöön otetaan erillinen pelkkä jäsenmaksu, jonka avulla pyritään saamaan omalla kentällämme pelaavat muiden seurojen jäsenet ja muutaman kerran vuodessa pelaavat takaisini jäseniksemme. Vuoden 2020 pelimaksuihin ehdotetaan tehtäväksi noin viiden prosentin tarkistus.
Vieraspelaajien ja omien jäsenten greenfee maksuja ehdotetaan alennettavaksi. Euromääräinen lisäys pelimaksuihin edellyttää, että jäsenmäärä säilyy vähintään nykyisellä tasolla. Euromääräistä
kasvua haetaan myös kilpailutuloihin kilpailijamäärien lisäyksen kautta.

Kolmas painopistealue tulee olemaan yhteistyökumppanuudet. Työ nykyisten kumppanuuksien säilyttämiseksi ja uusien saamiseksi on jo aloitettu ja tavoitteena on, että kumppanuustilanne on selvillä hyvissä ajoin
alkuvuodesta.


Kauden aikana harjoitetun ravintolatoiminnan konsepti ei tyydyttänyt seuran ja seuran jäsenien tarpeita. Johtokunta on päättänyt tehdä tarkemman selvityksen ravintolatoiminnan ottamiseksi
osaksi seuran omaa toimintaa. Selvityksen pohjana on kahviotyyppinen toiminta täydennettynä valmiskeittolounaalla ja nopeasti valmistuvina annostyyppisinä kertalounaina. Tämä edellyttää kahvio- ja asiakaspalvelutiskin yhdistämistä.

Vuoden 2020 investoinnit:

Traktori- ja golfautoinvestoinnit jakautuvat useammalle vuodelle ja on huomioitava tulevien vuosien investoinneissa.

Johtokunta selvittää myös uuden rangen rakentamista ja mahdollista investointia lähiliikunta-alueeseen ja niin sanottuun Adventure Golf-rataan (uusi tulolähde).