Caddiemaster 06 823 8600

Viestintä ja talous

Toimikunnan puheenjohtaja on Johan Aspegren ja muut jäsenet ovat Krister Höglund, Camilla Lundell ja Petter Lillvik

Toimikunnan jäsenten yhteystiedot:

Toimintasuunnitelma 2023 – Viestintä & Talous


Markkinointi ja Viestintä


Aktiivista tiedottamista eri kanavia käyttäen jatketaan. Panostetaan oikea-aikaiseen ja ennakoivaan viestintään ja markkinointiin.

Tehdään markkinointikampanjoita golfin aloitusta pohtiville sekä greenfee-pelaajille.

Lähiseurojen yhteisten kilpailuiden ja vaihtokilpailuiden markkinointiin kiinnitetään enemmän huomiota.

2022 toteutetut väyläkuvakset julkaistaan seuran www-sivuilla talven aikana digitaalisen väyläoppaan muodossa.

SoMe-tileille tavoitteena saada edelleen lisää seuraajia.


Talous

Tavoitteena on kauden aikana saada kassavirta ja maksuvalmius paremmalle tasolle. Keinoina ovat tulopuolen kasvattaminen ja kulupuolen pitäminen vuoden 2022 tasolla tai pienempänä energia- ja lannoitekulujen kasvusta huolimatta. Keskeinen tavoite on jäsenmäärän pitäminen saavutetulla tasolla.

Investoinnit

Sadetusjärjestelmäinvestointi aloitetaan tilaamalla pumppujärjestelmä. Kesällä 2023 arvioidaan seuran taloudellinen tilanne ja edellytykset projektin jatkamiselle. Muista investoinneista pidättäydytään. Ainoana on harjoitusalueen lisäverkotus pallohävikin ja turvallisuuden parantamiseksi.