Viestintä ja talous

Toimikunnan puheenjohtaja on Juha Puskala ja muut jäsenet ovat Johan Aspegrén, Camilla Lundell ja Antti Linna

Toimikunnan jäsenten yhteystiedot:

Toimintasuunnitelma 2024 – Viestintä & Talous

Viestintä

Tavoitteena lisätä sivuliikennettä entisestään seuramme www-sivuille. Www-sivumme ovat viestinnän kannalta tärkein alusta. Uutisointiin liittyvä viikkotiedote pitäisi saada selkeämmäksi. Kilpailutulokset pyritään siirtämään omalle sivulleen, jotta ei sotketa uutisvirtaa ennakkotiedotteista.

Tavoitteena lisätä KoG:n sosiaalisen median seuraajia ja lisätä tavoittavuutta.

Tavoitteena jatkaa sähköistä uutiskirjettä jäsenistölle sekä elvyttää Persoona Peliin -esittely.

Talous

Tavoitteena on toiminnan katteen edelleen parantaminen. Keinoina ovat kulurakenteen pitäminen nykytasolla ja tulojen kohdennettu lisääminen. Jäsenmäärän säilyttäminen vähintään 1.000 jäsenen tasolla on ensiarvoista

Investoinnit

Sadetusjärjestelmäinvestoinnin aloitus siirtyi meistä riippumattomista syistä. Uudet pumput asennetaan kauden 2024 aikana. Investoinnin jatkovaiheiden kustannukset ovat kohonneet merkittävästi ja seuran talolainaan liittyvä suuri bulleterä erääntyy vuonna 2026. Tästä syystä kaikkia suuria investointeja on tarkasteltava näkökulmasta, että viimeinen bulleterä voidaan hoitaa. Bulleterän hoitamisen jälkeen vuotuiset investointimahdollisuudet parantuvat merkittävästi.