Viestintä ja talous

Toimikunnan puheenjohtaja on Johan Aspegren ja muut jäsenet ovat Ari Rauma, Krister Höglund, Camilla Lundell ja Petter Lillvik

Toimikunnan jäsenten yhteystiedot:

Vuoden 2021 viestintä- ja taloussuunnitelma on seuraava:

Markkinointi ja viestintä

Seuran verkkosivuja kehitetään edelleen, jotta ne palvelisivat jäsenistöä, vieraspelaajia sekä muita sidosryhmiä entistä paremmin. Sivujen kieliversioinnit (ruotsi, englanti) saatetaan loppuvuoden 2020 aikana valmiiksi.

Kauden aikana hyvin onnistunutta verkkomarkkinointia jatketaan, samoin sähköisen uutiskirjeen käyttöä.

Seuran yhteistyökumppaneiden kontaktointi aloitetaan heti loppuvuodesta.

Seura tulee näkymään kesän muutamassa toritapahtumassa samoin mahdollisesti kokeiluluonteisesti markettien aulassa. Puistogolfin Kokkolan mestaruuskilpailut ovat myös harkinnassa.

Vuoden 2019 Pelaaja Ensin kyselyissä seuran ”ranking” huononi. Vuoden 2020 aikana ”ranking” on parantunut selkeästi. Yksi vuoden 2021 tärkeä tavoite tulee olemaan tilanteen edelleen parantaminen kiinnittämällä huomiota asiakaspalvelun laadun parantamiseen.

Talous

Kauden 2019 loppupuolella seura otti lyhytaikaista luottoa ja jäädytti rakennuslainan lyhentämisen kahdeksi vuodeksi (2020-2021). Lyhytaikainen luotto on maksettu kauden 2021 loppuun mennessä.

Seuran toiminnallinen tulos ja maksuvalmius on parantuneet merkittävästi kauden aikana ja maksuvalmiutta on tarkoitus edelleen parantaa kaudella 2021. Kuluvana vuonna kulupuoli pysyy edelleen tiukkana. Jonkin verran on kuitenkin lisättävä työvoimaa kentänhoitoon ja asiakaspalveluun. Tavoitteena on pitää tulopuolen kaikki tulolähteet vähintään vuoden 2020 tasolla. Suurin haaste ja mahdollisuus on jäsen ja kenttämaksuissa. Pelimaksuihin ei ole tulossa korotuksia, mutta kauden aikana mukaan tulleiden uusien jäsenten aktivointi tulee olemaan ratkaisevaa. Keinovalikoimassa ovat:

Kilpailutulot kasvoivat kuluvana vuonna kilpailuiden määrää kasvattamalla. Kilpailuiden määrä tulee säilymään ennallaan.

Oman ravintolan konseptia jatkokehitetään.

Kumppanuusyhteistyö kehittämistä jatketaan.

Vuonna 2021 ei ole suunnitelmissa suurempia investointeja. Seuralla on leasingpohjaisesti rahoitettuja investointeja, joidenka vaikutus tuloslaskelman kuluissa on vuositasolla 30.000 euroa. Uusia konehankintoja päästään suorittamaan, kun osa vanhoista leasingsopimuksista päättyy.

Kastelujärjestelmän, Adventure-golfin ja uuden Range-alueen suunnittelu jatkuu. Mikäli hankkeiden eteneminen mahdollistuu kauden aikana, koolle kutsutaan ylimääräinen vuosikokous käsittelemään asiaa.

KAUDEN 2021 MAKSUT

Kaudella 2021 maksujärjestelmää jatketaan ja hinnat säilyvät vuoden 2020 tasolla. Vuonna 2020 aloittaneille on tarjolla kohdennettu toisen vuoden pelipakettihinta. Samoin täysin uusille pelaajille on oma kohdennettu hintansa. Uutuutena jäsenille tarjotaan kuukausimaksumahdollisuus.