Caddiemaster 06 823 8600

Viestintä ja talous

Toimikunnan puheenjohtaja on Johan Aspegren ja muut jäsenet ovat Krister Höglund, Camilla Lundell ja Petter Lillvik

Toimikunnan jäsenten yhteystiedot:

Toimintasuunnitelma 2022 – Viestintä & Talous


Markkinointi ja Viestintä


Vuoden aikana tehtyjä mainosvideoita hyödynnetään markkinoinnissa. Tarkoitus on lisätä YouTubeen laadukkaita
kenttävideointeja (väyläesittelyt). Väyläesittelyt videomuodossa tulevat myös kotisivuille kenttäesittelyn yhteyteen.
Kotisivujen ruotsinkielisen osuuden valmistuttua tehdään sivuista myös välttämätön käännös englanniksi.
Aktiivista viestintää jäsenille ja sidosryhmille jatketaan. Yksi tärkeä kohderyhmä ovat uudet seuraan liittyneet
jäsenet. Kokonaistavoitteena on saada seuran sosiaalisen median tileille lisää seuraajia, pitää sisällön päivitys
aktiivisena ja parantaa sisältöä.


Talous


Talouden keskeinen tavoite vuonna 2022 on edelleen pitää seuran kassavirta ja maksuvalmius hyvällä tasolla.
Kassavirtatavoite on vuoden 2021 tasoa korkeampi, koska osa vuodelle 2022 tarkoitetuista investoinneista kirjautui
jo vuoden 2021 kuluiksi. Tärkein tavoite on säilyttää saavutettu 1.000 jäsenen määrä.
Investoinnit koostuvat monesta kohteesta. Yksi kohdealue on harjoitusalue (range). Uudet harjoituspallot ja uudet
lyöntimatot on tilattu. Alue verkotetaan lähes koko alueelta turvallisuuden parantamiseksi ja pallohävikin
pienentämiseksi. Nurmilyöntipaikka otetaan käyttöön. Toinen merkittävä toimenpide on alueella olevien lampien
maisemointi. Mikäli luvat menee suunnitellusti, ruoppauksen yhteydessä väylän 11 loppupää muotoillaan
uudelleen, rangea pidennetään ja väylän 10 uloslyöntipaikka rakennetaan osin uudelleen. Ensi vuonna on tarkoitus
myös hankkia leasingrahoituksella uusi kylvökone.
Tulopuolella haetaan maltillista kasvua. Kulupuolella kasvua on henkilöstökuluissa. Ravintolaan ja kentälle tarvitaan
lisää henkilökuntaa. Yksi merkittävä toiminnallinen investointi on seurakoordinaattorin/palvelupäällikön haun
aloittaminen.
Seuralla oli aikoinaan headcaddiemaster. Toimesta luovuttiin aikoinaan taloudellisista syistä. Seuran caddiemasterit
eivät ole pysyvässä työsuhteessa ja vaihtuvuus vuosittain on suuri. Jotta voimme tarjota tasalaatuista palvelua,
tarvitsemme henkilön, joka hallitsee järjestelmät syvällisesti ja tuntee myös golfia lajina. Henkilö toimii myös
toiminnanjohtajan varahenkilönä. Ruuhka-ajaksi kesälle on tarkoitus palkata kaksi kenttävalvojaa.


Muu


Aloitettua strategiatyötä jatketaan. Tarkoitus on, että alkuvuodesta 2022 järjestetään avoin keskustelutilaisuus, jossa
johtokunta esittelee jäsenkunnalle työn tulokset ja kerää palautteen jatkotyölle.